شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1395/03/04
انيميشن درس هفتم زبان انگلیسی مبتکران سال هفتم

انيميشن درس هفتم زبان انگلیسی مبتکران سال هفتم
این مطلب درس هفتم کتاب تألیفی مبتکران را نمایش می دهد. درس ها به صورت انیمیشن درآمده اند تا آموزش زبان را شیرین تر و جذاب تر کنند.

درباره بسته بیشتر بدانید
بسته را از این لینک خرید کنید